Det är dags att ta hand om din Dupuytrens sjukdom

Ta reda på mer om sjukdomen

Läs mer

Misstänker du att du lider av Dupuytrens sjukdom?

Gå till symtomtestaren

Vad är Dupuytrens sjukdom och Dupuytrens kontraktur?

Dupuytrens sjukdom är en fortskridande bindvävssjukdom som drabbar bindhinnan i handflatan och fingrarna.1

Dupuytrens sjukdom påverkar händer och fingrar. Sjukdomen kan gradvis leda till att ett eller flera fingrar böjs in mot handflatan, vilket ofta gör det svårt för den som drabbas att utföra vardagsaktiviteter som att köra bil, tvätta sig och skaka hand.1,2

Tecken och symtom

Om du har något av följande tecken eller symtom bör du kontakta din läkare för rådgivning.19

Du har problem med att räta ut fingrarna eller handflatan. Du känner att huden i handflatorna blir tjockare. Du känner små knölar under huden i handflatorna. Du känner en längsgående sträng under huden i handflatan. Små, djupa gropar bildas i handflatans hud.

Hur behandlas Dupuytrens sjukdom och Dupuytrens kontraktur?

I dagsläget finns det inget botemedel för Dupuytrens sjukdom. Däremot kan krökningen av fingrarna rätas ut.

Beroende på hur kraftig krökningen är och hur mycket din handfunktion påverkas kan din husläkare remittera dig till en handspecialist för bedömning. Specialisten berättar om de olika kirurgiska och icke-kirurgiska behandlingar som finns. Sedan kommer ni gemensamt överens om vilken behandling som passar bäst för dig.

Misstänker du att du har Dupuytrens?

I dagsläget finns det inget botemedel för Dupuytrens sjukdom. Däremot kan krökningen av fingrarna rätas ut.

Använd symtomtestaren för att ta reda på mer!